Fair Biking

MTB-regels voor Eifel – Ardennen Bike

  1. Rijd enkel op paden.Rij nooit dwars over velden, anders beschadigt u de natuur. Respecteer de lokale wegversperringen.
  2. Laat geen sporen achter.Rem niet met blokkerende wielen (behalve in noodsituaties). Hierdoor wordt ontstaan van schade aan paden en erosie in de hand gewerkt. Pas uw rijstijl aan de ondergrond en de toestand van de paden. Niet elk pad verdraagt elk remmanoeuvre en elke rijstijl.
  3. Laat geen afval achter – bescherm de natuur!!!
  4. Hou altijd de ogen open. Onachtzaamheid, zelfs maar enkele seconden, kan een ongeval veroorzaken. Pas uw snelheid aan aan de betreffende situatie. In passages die u niet kunt overzien kunnen op elk ogenblik voetgangers, hindernissen of andere bikers opduiken. U moet in staat zijn binnen uw gezichtveld tot stilstand te komen. Dit is vereist voor uw eigen veiligheid en die van anderen.
  5. Respecteer andere natuurgebruikers. Kondig tijdig aan dat u voorbij komt rijden. Schrik andere gebruikers van de wegen en paden niet op! Verminder uw snelheid bij het passeren tot wandelsnelheid of stop even. Denk eraan dat andere gebruikers van de wegen en paden u mogelijk te laat kunnen zien. Rij zo mogelijk alleen in kleine  groepen.
  6. Houd rekening met dieren. Grazers evenals wilde dieren vereisen bijzondere aandacht. Sluit omheiningen van weiden nadat u ze gepasseerd bent. Verlaat tijdig voor de schemering het bos om de dieren niet te storen bij hun zoektocht naar voedsel.
  7. Plan vooruit. Begin uw tour zo mogelijk al bij u voor de deur. Controleer uw uitrusting, schat uw vaardigheden juist in en kies de omgeving waarin u uw tour plant dienovereenkomstig. Slecht weer of een panne kunnen uw tour aanzienlijk verlengen. Zorg dat u uitgerust bent voor onvoorziene situaties. Denk aan gereedschap, proviand en een EHBO-set. Draag veiligheidsuitrusting: een helm biedt bescherming, mar is geen levensverzekering.

 

 
Eifel-Ardennen

Click to open a larger map