Uitslutingen van aansprakelijkheid

 

Uitslutingen van aansprakelijkheid

Elke deelnemer aan een door Eifel – Ardennen Bike georganiseerde MTB-tour rijdt voor eigen rekening en op eigen risico.

  • De deelnemer is zich bewust van de gevaren van de wielersport.
  • De deelnemer verklaart bij elke tour onder eigem verantwoordelijkheid te handelen.
  • De gidsen van Eifel – Ardennen Bike geven alleen de weg aan.
  • Elke rijder beslist op eigen verantwoordelijkheid of hij over het gekozen traject rijdt.
  • De deelnemer is er zich van bewust dat men bij MTB altijd met niet te voorziene gevaren rekening moet houden.
  • Elke deelnemer ist zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid.
  • Noch de gids, noch Eifel – Ardennen Bike aanvaardt kosten voor zelf verschuldigde materiële schade of lichamelijke letsels.
  • Elke mountainbike moet zich in een technisch perfecte staat bevinden. De MTB’s worden voor aanvang de tour door de gidsen gecontroleerd.
  • Mountainbikes die niet aan de veiligheidsvoorschriften voldoen, mogen niet aan de tours deelnemen.

Uw Eifel – Ardennen Bike Team

 
Eifel-Ardennen

Click to open a larger map